Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Η ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ (στο εξής YUBOTO) ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα που απαιτούνται κατά τη διάρκεια των παραγγελιών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Η YUBOTO με προσήλωση στη νομιμότητα και τη διαφάνεια, διαχειρίζεται με απόλυτο σεβασμό τα προσωπικά δεδομένα που της κοινοποιούνται και οι πράξεις επεξεργασίας περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

Η οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας γίνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, τον ν. 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

  2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΠΕ
Κατσαντώνη & Ολυμπίας 2,
14452 – Μεταμόρφωση
(+30) 211 114 4111
eshop@yuboto-telephony.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση καθώς και για σχετικά αιτήματα που αφορούν Προσωπικά Δεδομένα, έχουμε ορίσει «Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων» και μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας στη διεύθυνση dpo@yuboto.com

  3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων που συλλέγονται με πρωτοβουλία των χρηστών του καταστήματος είναι η ορθή επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα, η εξυπηρέτηση και η εκτέλεση των παραγγελιών, οι πληροφορίες που συλλέγονται από την ιστοσελίδα έχουν στόχο να διευκολύνουν τις συναλλαγές με τους χρήστες της. Για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, η YUBOTO δύναται να προχωρήσει σε λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων.

Η νόμιμη Βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η εκτέλεση στης σύμβασης παραγγελίας και η συγκατάθεσή σας όπου απαιτείται.


  4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για τους παραπάνω λόγους η YUBOTO δύναται να συλλέγει και επεξεργάζεται, στοιχεία από τους επισκέπτες κατά την εγγραφή τους, προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία ή να απαντηθούν ερωτήματα:
 • Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη: * Όνομα * Επώνυμο 
 • Μοναδικά Αναγνωριστικά Χρήστη: * ΑΦΜ 
 • Στοιχεία Τιμολόγησης Χρήστη: * Όνομα/Επωνυμία * Διεύθυνση Τιμολόγησης * Λογαριασμός Τράπεζας
 • Ταχυδρομικές διευθύνσεις : *Διεύθυνση χρεώσης και τρόπος πληρωμής*Διεύθυνση παράδοσης παραγγελίας
 • Στοιχεία Επικοινωνίας Χρήστη: * Τηλέφωνο * Εmail
 • Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη κατά την περιήγηση: * Διεύθυνση του παρόχου σύνδεσης (IP) * Cookie, αναλόγως τη συγκατάθεση σας, σύμφωνα με τα παρακάτω

Περισσότερα σχετικά με τα Cookies και τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε κατά την περιήγηση σας στις Ιστοσελίδες μας μπορείτε να δείτε

εδώ.

  5. AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ως Αποδέκτες Δεδομένων δύναται να είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:
 • Η YUBOTO και το υπαλληλικό προσωπικό της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 • Οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της παραγγελίας.

Οι συνεργάτες της YUBOTO έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως ώστε:

 • Να τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν γνωρίζουν.
 • Να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια της YUBOTO.
 • Να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους.
 • Να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους.
 • Να ενημερώνουν άμεσα την YUBOTO για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του ΠΕΛΑΤΗ, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία.

6. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η YUBOTO διατηρεί τα δεδομένα σε φυσικό/ηλεκτρονικό αρχείο, για5 έτη


7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.


Η YUBOTO έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας στα πλαίσια της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Επικοινωνιών και Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο της ΑΔΑΕ. Περαιτέρω κατέχει πιστοποίηση κατά ISO 27001/2013 & 9001/2015 για την διασφάλιση της ποιότητας κατά την παροχή των υπηρεσιών της


Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.


  8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗ

Σε κάθε περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα πληροφόρησης, κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων για την ταυτότητα της YUBOTO, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων, τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται.


Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα να έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα ενημέρωσης πως και εάν γίνεται επεξεργασία σε δεδομένα του. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ζητήσει ενημέρωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά για τα παραπάνω, έχει δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής (αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής, όπου απαιτείται), δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία), δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων.


Σε περίπτωση εναντίωσης στην επεξεργασία, η YUBOTO θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος του ΠΕΛΑΤΗ ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.


Το αίτημα του ΠΕΛΑΤΗ απαντάται δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που ελήφθη. Αν, όμως, το αίτημα είναι.com/Yub0t0_Adm1n2022.php?dispatch=products.add πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων η YUBOTO θα ενημερώσει αν χρειαστεί να ληφθεί παράταση άλλων (2) δύο μηνών. Αν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η YUBOTO μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή της.


9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H YUBOTO διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, οφείλει με πρόσφορο τρόπο να ενημερώσει το χρήστη.


10. ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να απευθυνθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail: dpo@yuboto.com.


Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, contact@dpa.gr), αν θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.